Capella de la Mare de Déu de la Pietat a Erols

Mare de Deu de la PietatCapella situada al veïnat d’Erols

El seu origen es remunta al segle XII. Ha estat restaurada en diverses ocasions, una de les quals fou verificada l’any 1430. Acabada la guerra de 1936, fou reparada amb pocs mitjans i es construí una nova imatge de la Mare de Déu als tallers d’Olot, si bé mancada de semblança amb l’anterior, pel que sembla cremada durant la comtessa civil.

L’any 1964 la capella amenaçava ruïna, i fou tancada. Per iniciativa de mossèn Pere Casellas, i amb la col.laboració voluntària de diversos fidels, amb mà d’obra i donatius, l’any 1979 s’iniciaren les obres de restauració, sota la direcció de l’arquitecte Màrius Soler. L’espadanya fou l’únic element que fou objecte de modificació, transformant l’arc de rajols sobre dos pilans en la típica espadanya catalana.

La restauració del presbiteri, en rebaixar-lo a nivell originari, donà com a sorpresa la troballa del primitiu altar de pedra.

El pòrtic d’entrada fa 90 m2. Se’n pogué salvar la biga major. La rajola és girada, deixant visible la part més rústega.

El 9 de setembre de 1979 el bisbe de Girona, Jaume Camprodon beneïa l’església i la imatge.