Parc de Salut

Parc de salut de LLambilles Situat en les immediacions del Parc de l’Estació, i amb la col·laboració de DIPSALUD, és un espai equipat amb diferents aparells destinats a la gimnàstica de manteniment estiraments, etc…