Parc dels jocs

Parc dels Jocs de LLambilles Situat en les immediacions del Local Sociocultural, és un espai destinat integrament als jocs infantils.