Grups municipals

JxCAT-JUNTS:

Sr. Josep Maria Vidal i Vidal 
Sr. Lluís De Manuel-Rimbau i Muñoz
Sr. Albert Serra Pagés
Sra. Dolors Lloveras i Sitjes

TxLL-ERC-AM (ERC-AM):

Sr. Gerard Serra i Gafarot
Sra. Marta Vendrell Tarrida
Sr. Pau Quintana i Casanovas