Junta de Govern Local

Composada per tres membres, es reuneix quinzenalment.

 

President: Josep Mª Vidal Vidal (JxCat)

Vocal: Lluis De Manuel-Rimbau i Muñoz (JxCat)

Vocal: Albert Serra Pagès (JxCat)

En cas d’absència dels anteriors, seran substituïts per Dolors Lloveras Sitja (JxCat)

 

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

 

Actes de Juntes de Govern Local:  seu-e