Altres Reglaments, Ordenances i Plans

Ordenança reguladora de la gestió dels RESIDUS pdf

Ordenança ACTIVITATS INNÒCUES – règim de comunicació prèvia pdf

Ordenança de gestió de RUNES I TERRES pdf

Ordenança de POLICIA, BON GOVERN I CIRCULACIÓ pdf

Ordenança reguladora de GUALS pdf

Ordenança reguladora PRIMERA OCUPACIÓ D’EDIFICIS pdf

Reglament del CEMENTIRI MUNICIPAL de Llambilles pdf

Reglament del registre municipal d’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES pdf

Reglament del registre municipal d’UNIONS ESTABLES DE PARELLA pdf

Reglament del SERVEI D’AIGUA POTABLE pdf

Pla d’Igualtat pdf

PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible)pdf

DUPROCIM (Document únic de Protecció Civil)pdf