Reglaments d’ús equipaments

Prohbició de fer foc a les barbacoes de l’ERMITA DE SANT CRISTÒFOL DEL BOSC pdf

Reglament d’ús de l’ÀREA DE LLEURE DE SANT CRISTÒFOL DEL BOSC pdf

Reglament d’utilització de LOCALS I ESPAIS MUNICIPALS – modificació parcial any 2018 pdf

Reglament d’utilització de LOCALS I ESPAIS MUNICIPALS – modificació parcial any 2011 pdf

Reglament d’utilització de LOCALS I ESPAIS MUNICIPALS – text inicial 2009 pdf