Ajuts d’estudis

Cal recordar que l’enllaç porta a una instància genèrica,  on cal fer constar les vostres dades personals i posar en l’apartat “SOL·LICITO” que es demana l’ajut per a estudis.


Tot seguit, premeu el botó “adjuntar documentació” i
adjunteu-hi (fent foto llegible dels documents o bé escanejant-los en format pdf) la documentació següent:


a) Declaració dels pares (veieu model en aquesta mateixa pàgina)
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció en el cas d’ensenyament no obligatori (escoles bressol) o certificat de quins estudis s’estan cursant en el cas d’ensenyament obligatori (educació infantil, primària i secundària), expedit pel centre on s’estan realitzant els estudis.
c) Fotocòpia del llibre de família o altre document equivalent de rang oficial que acrediti la filiació o representació per part del tutor.