Brigada Jove 2020

Es convoquen 5 llocs de treball temporal per als joves de Llambilles, previstos al Pla de Joventut i donant continuïtat a la iniciativa començada l’any 2018.

Aquest any per tal de cobrir les necessitats temporals publicarem 5 llocs de treball per la Brigada Jove de Llambilles, tres en la categoria de monitors de casal i dos en la categoria de premonitors de casal o ajudants de monitors.

Lloc de treball de monitor de casal: Les tasques a realitzar són les d’atendre el servei de casal d’estiu, oferint suport a l’equip dirigent del casal (suport en la planificació, necessitats de material, altres tasques pròpies de suport al casal).

Lloc de treball de premonitor de casal / ajudant de monitor de casal: Les tasques a realitzar són les d’atendre el servei de casal d’estiu, oferint suport auxiliar a l’equip dirigent i als monitors del casal (suport en la planificació, necessitats de material, altres tasques pròpies de suport al casal).

Període de treball: La durada del contracte comprendrà, com a màxim el període establert des del dia 22 de juny al dia 10 de setembre de 2020. El període final es fixarà a partir del dia 8 de juny de 2020, un cop finalitzat el període de preinscripcions al casal i en tot cas abans de l’inici del procés de selecció.

La jornada setmanal serà de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 i de 15:00 a 17:00h.

El termini de presentació serà del dia 9 de juny fins al dia 15 de juny (ambdós inclosos)

Pots accedir a tots els documents clicant sobre els següents enllaços:

FOTO + POCO TEXTO (36)