Modificació normes subsidiàries

  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_PTP-CG_VIGENT pdf
  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_PTP-CG_PROPOSTA pdf
  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_USOS SNU-VIGENT pdf
  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_USOS SNU-PROPOSTA pdf
  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_DETALL VIGENT pdf
  • Modificació Normes Subsidiàries LLAMBILLES_DETALL PROPOSTA pdf
  • Document tècnic modificació Normes Subsidiàries- GRAFICS I març 2018 pdf
  • Document tècnic modificació Normes Subsidiàries- GRAFICS II març 2018 pdf
  • Document tècnic modificació Normes Subsidiàries – TEXT març 2018 pdf